Voorstellen voor Europese BurgerInitiatievenEBI  ten gunste van burgers i.p.v. corporaties.
De EU financiert zichzelf volledig met publiek geld van de lidstaten, geïnd via belastingen van burgers. Daarom zouden burgers van de Europese landen beslissen over wetten en uitgaven middels bindende referenda
Doelstelling: Europese wetten /voorzieningen tot Nut van ‘t Algemeen, immers, de burgers financieren de EU.
EBI voorstellen:
Verplichting tot financiële verantwoording over EU-gelden voor ALLE lidstaten
Verminderen salarissen van EU-ambtenaren en de leden van het EP en de EC
Transparantie van lobby-activiteiten gericht op de Europese instellingen om wetgeving te beïnvloeden
EBI voorstellen  under construction:
Openheid over TTIP – het Transatlantic Trade and Investment Partnership – vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS.
Opheffing immuniteiten van leden van EU-Instituties.
Verplichting tot algehele transparantie over alle beslissingsprocessen = geen geheime vergaderingen van ministers.
Verplichting tot bindende wetgeving aangaande referenda en burgerinitiatieven.
Verplichting voor EU-organen om eisen van consumenten- en burgerorganisaties te implementeren in wetgeving.
Verbod op verdragen met de EU waarmee buitenlandse bedrijven nationale wetten en rechtbanken kunnen omzeilen – TTIP.
Verplichting tot Gentech-etikettering van producten (voedsel en niet-voedsel-producten).
Verbod op gen-patentering van groenten, dieren en menselijke genen door het EOB (Europees Octrooibureau).
Verbod op chemische stoffen die een bedreiging zijn of kunnen zijn voor mensen, dieren, voedsel en grondwater.
Verbod op EU-subsidies voor  bedrijven, corporaties en organisaties die niet tot de EU behoren.
Uitsluiting religieuze lobby ten gunste van humanitaire en op kennis georiënteerde beredenering.