Contact

financiële verantwoording

 

EBI voorstel:
Verplichting tot financiële verantwoording over EU-gelden voor ALLE lidstaten
Status quo:
2013:
Er is geen publieke controle op € 240 miljard van de Europese uitgaven van noodfondsen.
Oorzaak:
In het Financieel Reglement van de EU is geen verplichting voor ALLE lidstaten opgenomen om een jaarlijkse verklaring
in te dienen.
Doel van dit EBI:
Wijziging van de wet: de Europese Commissie (EC) moet alle lidstaten verplichten tot jaarlijkse financiële verantwoording
over EU-gelden.
Argumentatie voor dit EBI:
De EU financiert zichzelf volledig met publiek geld uit de lidstaten, opgebracht door EU-burgers via belastingen.
Wij, de EU-burgers, hebben daarom een direct belang bij rechtmatig gebruik van de EU-fondsen omdat het ONS geld is.
Financiële feiten:
Op 7 februari 2013 heeft de Algemene Rekenkamer het EU-trendrapport 2013 gepubliceerd met o.a. deze conclusies:
In 2012 was er nog steeds geen onafhankelijke monitoring en verantwoording over de Europese noodfondsen.
Ook in het nieuwe Financieel Reglement van de EU ontbreekt de verplichting voor ALLE lidstaten om een jaarlijkse verklaring in te dienen.
Slechts vier lidstaten dienen een jaarlijkse verklaring in, t.w.: Denemarken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden
Door het ontbreken van jaarverklaringen is er geen publieke controle op € 240 miljard van de Europese uitgaven van noodfondsen.
Door het gebrek aan verantwoording door allle lidstaten, is het niet mogelijk om de problemen van EU-middelen structureel op te lossen.
De rechtmatigheid van de besteding van Europese subsidies is niet verbeterd.
De Europese Rekenkamer (ER) heeft nog nooit een positief advies gegeven over de rechtmatigheid v.d. besteding van het EU-noodfonds.
Aanbeveling van de Algmene Rekenkamer:
Het kabinet moet zich in Brussel blijven inzetten voor meer transparantie en betere publieke verantwoording over het Europese geld:
– bepleiten dat EU-lidstaten die geld uit noodfondsen ontvangen een jaarlijkse lidstaatverklaring moeten opstellen
– pleiten voor de verplichting tot het opstellen van een jaarlijkse lidstaatverklaring voor ALLE lidstaten
– bepleiten dat deze jaarlijkse lidstaatverklaring ook de besteding van de noodgelden omvat
– bevorderen dat de rekenkamer van het ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) over voldoende mensen en middelen kan beschikken
– pleiten voor een ESM-mandaat om het EFSF (European Financial Stability Facility) aan een onafhankelijke externe controle te kunnen
onderwerpen
– bevorderen dat het ESM een mandaat krijgt om het geld uit het eerste Griekse steunprogramma aan een onafhankelijke controle te
kunnen onderwerpen
De publieke externe controle van het noodfonds EFSF en het eerste Griekse leningenprogramma (€ 52 miljard) is nog niet geregeld.
Antwoorden op Kamervragen inzake EU Trendrapport door de minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem, 9 april 2013:
Voor wat betreft EU-begrotingsmiddelen pleit het kabinet voor betere verantwoording door lidstaten, voor betere rapportages over de effecten
van EU-subsidie, voor strikte handhaving van de subsidie- en controleregels door de Europese Commissie en voor meer transparantie over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen per lidstaat. Dit wordt gedaan via de hiertoe strekkende EU-wetgevingstrajecten en via de jaarlijkse Dechargeprocedure. Ook verloopt dit via voorkomende contacten met relevante EU-instellingen en lidstaten. Een voorbeeld daarvan is mijn recente brief aan Eurocommissaris Semeta waarin Nederland aandringt op guidance aan lidstaten bij de invulling van de niet-verplichte Verklaring (zoals opgenomen in het recentelijk herziene Financieel Reglement van de EU-begroting), waarbij Nederland zijn diensten heeft aangeboden aan de Europese Commissie. (rijksoverheid – pdf – pagina 5)
Budgetcontrolecommissie van het Europees Parlement (taal kiezen op de site)
Schroom niet contact met ons op te nemen als u vragen heeft (dhr. Michael Theurer).
Voor verdere hulp kunt u contact opnemen met de Commissie begrotingscontrole per e-mail op het volgende adres:
cont-secretariat@europarl.europa.eu
of fax:
+32 2 284 49 07 (Brussel)
+33 3 881 79976 (Straatsburg)