Contact

vermindering salarissen

EBI voorstel:
Verminderen van de salarissen en toeslagen van EU-ambtenaren, de leden van het EP en de EC.
Status quo:
Europarlementslid verdient gemiddeld 878% meer dan de burger die hij vertegenwoordigt (1)
De voorzitter van de Europese Commissie Barroso verdient per maand € 25.351,00 bruto.
Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de EU, verdient per maand € 23.882,00 bruto.
In de Europese Commissie zitten acht vice-presidenten die elk € 22.963,00 per maand verdienen.
De overige eurocommissarissen verdienen € 20.667,00 per maand.
Het salaris van de leden van het Europees Parlement bedraagt netto € 6.200,72 per maand.
Daarbovenop
ontvangen de leden van het Europees Parlement een dagvergoeding van € 304,00 voor aanwezigheid.
Een parlementslid krijgt deze vergoeding door een presentielijst te tekenen.
Daarnaast ontvangen de leden van het Europees Parlement een vergoeding voor kantoorkosten van € 4.299,00 per maand.
Er werken ongeveer 55.000 mensen bij Europese instellingen.
Ongeveer 33.000 ambtenaren werken voor de Europese Commissie.
Bij het Europees Parlement werken 6000 ambtenaren.
De overige 16.000 personen zijn medewerker bij één van de overige instellingen en agentschappen van de Europese Unie.
Oorzaak:
In plaats van een instituut voor en van de EU-burgers  wordt de EU beheerd als een ‘onderneming’.
Alle EU-instellingen hebben hun salaris uitgewerkt volgens de Duitse loonnorm, want dat is de hoogste salarisschaal in Europa.
Doel van dit EBI:
Reductie lonen en kantoorkosten tot de normen van de nationale parlementen, opheffing van alle dagvergoedingen.
Vergelijkingsonderzoek:
EU inkomen Atlas heeft enorme loonkloof: Europarlementslid verdient gemiddeld 878% meer dan de burger die hij vertegenwoordigt
Exemplarisch detail:
Op 9 maart 2010 kwam de Nederlandse Europarlementarier Van der Stoep in aanvaring met Martin Schulz, de fractievoorzitter van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten in het Europees Parlement toen hij tijdens een debat de voorzitter van de Europese Commissie ter verantwoording riep over het feit dat deze in een jaar tijd meer dan 700.000 euro had gedeclareerd. Volgens Van der Stoep had Schulz hem daarop een fascist genoemd.
info: zaplog.nl Europarlementslid verdient gemiddeld 878% meer dan de burger die hij vertegenwoordigt (24-06-2013)
info: express.be  Europarlementslid verdient gemiddeld 878% meer dan de burger die hij vertegenwoordigt
info: (1) Study Salary Atlas in the 27 EU countries: MPs earn an average of 878 % more than EU citizens
info: Europa NU Salarissen Europese ambtenaren
info: Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten

EU-maps_EN